• Kalk.Pro
  • Zgoda na otrzymywanie newslettera

Zgoda na otrzymywanie newslettera

Zgoda na otrzymywanie newslettera

Podczas rejestracji w serwisie Kalk.pro, lub podczas korzystania z funkcjonalności serwisu, który wymaga podawania Swoich danych kontaktowych:

1. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych przez Administrację serwisu do wysyłania wiadomości i/lub alarmów. Wiadomości i/lub powiadomienia mogą być wysyłane na e-mail, za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym, w postaci wiadomości SMS(-ej), lub innego innego sposobu, który można określić jako możliwy sposób komunikowania się z Użytkownikiem.

2. Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem informacji o tym, że w dowolnym momencie w ciągu całego okresu obowiązywania niniejszej zgody, ma prawo do wycofania zgody przez przejście na odpowiedni link, istniejącej w każdym liście dokonanym. Także poinformowani, że w razie pytań dotyczących odmowy, można zwrócić się o pomoc, wysyłając list do Administracji serwisu na adres e-mail: info@kalk.pro