• Kalk.pro
  • Pomoc
  • Wygląd widgetu po zainstalowaniu na stronie internetowej

Wygląd widgetu po zainstalowaniu na stronie internetowej

W zależności od wybranego formatu wyświetlania w menu "Ustawienia wyświetlania" (więcej szczegółów można przeczytać "Pomoc" -> "Tworzenie i konfiguracja widgetu"), widget może być wyświetlany w dwóch formatach: w formacie modalnego (pop) okna i jako część treści.

 

Format "modalnego okna"

Po wyświetleniu w tym formacie, aby uruchomić widget na stronie serwisu znajduje się aktywny element - przycisk, po naciśnięciu którego następuje połączenie "modalnego okna (popup). Wygląd przycisku ustawia się poprzez ustawienia widżetu zgodnie z wyglądem strony. Ustawienia widżetu pozwalają ustawić kolor tła i tekstu przyciski, obecność odpowiedniej ikony kalkulatora lub grupy kalkulatorów, dostępnych w widgecie. Również w ustawieniach widgetu jest dostępny wybór przycisków typu: banner, link, przycisk.

Zgodnie z wybranymi ustawieniami wygląd przycisku na miejscu może przyjąć następującą postać:

 

Baner z obrazem (być może wyłączyć obecność ikony kalkulatora i/lub rozciągnąć przycisk na całą szerokość ekranu)

Przycisk widget w formacie banner z obrazem

 

Przycisk z obrazem (być może wyłączyć obecność ikony kalkulatora i/lub rozciągnąć przycisk na całą szerokość ekranu)

Przycisk widget w formacie przycisku z obrazkiem

 

Hiperłącza w tekście (może włączyć wyświetlanie ikony kalkulatora)

Przycisk widget jak hiperłącza w tekście

 

Możliwe są również inne warianty wyglądu przycisku widget, określone różnymi opcjami ustawień: Typ przycisku" + "Przycisk na całą szerokość" + "Użyj obrazek dla przycisku" + wybór "Kolor tła" przyciski i ikony + wybór "Kolor tekstu".

Po kliknięciu na widget będzie działać widget z podanymi w ustawieniach zestaw kalkulatorów.

 

Okno modalne widget (stos)

Otwórz okno widget kalk.pro

 

Okno modalne widget (otwarcie na cały ekran)

Widget w oknie modalnym, rozszerzony na cały ekran

 

Format "jako część treści"

Widget wbudowane w treść strony serwisu jako jego integralna część. W tym trybie wyświetlania dostępny jest tylko jeden kalkulator.

 

Widget "jako część treści"

Widget kalkulator skonfigurowany do wyświetlania jako część treści
Temu