• Kalk.Pro
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

Strony uzgodniły następujące postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika Administracji w ramach korzystania z Serwisu.

1. Pod przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika (podmiotu danych osobowych) odnosi się do działania (operacje) Administracji z danymi osobowymi, w tym gromadzenia, organizowania, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnienie (aktualizacja, zmiana), korzystanie, rozpowszechnianie (w tym transfer), depersonalizacja, zablokowanie, usunięcie danych osobowych.

2. W celu korzystania przez Użytkownika danych osobowych oraz przetwarzania ich przez Administrację jest uzyskanie przez Użytkownika usług Administracji.

3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane zgodnie z prawem federacji ROSYJSKIEJ.

4. W ramach niniejszej Polityki pod danymi osobowymi Użytkownika" oznaczają:

Dane osobowe, które Użytkownik udostępnia o sobie samodzielnie podczas rejestracji (tworzenia konta - konta), łączenia kont sieci społecznościowych, a także w trakcie korzystania z Serwisu, w tym dane osobowe Użytkownika. Inne informacje dostarczane przez użytkownika według jego uznania.

— Dane o stronach społecznościowych, z których Użytkownik może zarządzać;

— Dane użytkownika konta w portalach społecznościowych: imię i NAZWISKO;

— E-mail, telefon;

— Dane, które Użytkownik pobiera na Narzędzia w procesie jego stosowania: Obrazy;

— Zdjęcia\materiały wideo;

— Tekst\artykułu;

— Cena.

5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Kalk.Pro. Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za Witryny stron trzecich.

6. Serwis Kalk.Pro zbiera i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonania Usługi.

7. Dane osobowe użytkownika mogą używać w następujących celach:

— Identyfikacja Użytkownika w ramach Serwisu;

— Komunikacja z Użytkownikiem, w tym skierowanie zawiadomień, wniosków oraz informacji, dotyczących korzystania z Serwisu i świadczenia usług, a także przetwarzanie zapytań i wniosków od Użytkownika;

— Zapewnienie użytkownikowi spersonalizowanych usług;

— Zbieranie informacji statystycznych przy użyciu Widżetu dla Użytkowników, którzy zainstalowali Widget na stronach internetowych lub w innym zasobie informacyjnym.

8. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim odbywa się w następujących przypadkach:

— Zbieranie informacji statystycznych na podstawie oświadczenia, z Widgetu dla Użytkowników, którzy zainstalowali Widget na stronie internetowej lub innym zasobie informacyjnym;

— Transmisja dostępna rosyjskim lub innym obowiązującym prawem w ramach ustalonej prawem procedury.

9. Użytkownik może w każdej chwili zmienić (zaktualizować, uzupełnić) przekazane przez nich dane osobowe lub jej część.

10. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje dane osobowe, wyłączając swoje Konta z serwisu poprzez wysłanie pisemnego zgłoszenia na adres e-mail do Administracji info@kalk.pro.