Hjälp

Vi har förberett för Dig detaljerade och tydliga instruktioner för att arbeta med projektet KALK.PRO.

I avsnittet frågor att hitta svar på Dina populära frågorna: hur använder konstruktion miniräknare, hur att konfigurera och installera widgets hur man registrerar sig på webbplatsen, och många andra referensinformation.

Är din intressanta fråga som Du inte hittar svaret? Fråga, och vi kommer att visa Er!

 

 

Har inte hittat svaret?

Skriv till oss