Obliczanie fundamentów taśmowych-kalkulator online

Obliczanie fundamentów taśmowych-kalkulator online

Kalkulator fundamentów taśmowych dla domu: obliczanie betonu, prętów zbrojeniowych, szalunków. Projektowanie fundamentów, rysunki i model 3D.

Wszystkie kalkulatory
Można również obliczyć
Błąd obliczeniaProszę sprawdzić poprawność wprowadzonych danych
Kalkulator będzie dostępny po wprowadzeniu zmian w odpowiednich parametrów.
Kliknij przycisk "Oblicz", aby otworzyć okno ustawień.
Отображение
DU
см
CL
paint
Ориентация
ADo
0
0
Нет
Размеры
Фундамент
FNW
FND
FNH
FNC
M300 (B22.5)
Арматура для фундамента
S3D
FAD
мм
12
ROW
3
ROD
3
CLS
CRL
Подсыпка под фундамент
SBF
Монолитная плита на фундамент
SAT
SAS
SAD
мм
8
SCM
M200 (B15)
Нагрузка на фундамент
HTW
тонн
Несущая способность грунта
SMP
кПа
Wybierz odwzorowanie:
Odległość: 0
Wyniki obliczeń
Фундамент
 • Давление фундамента на основание: 113.08 kpa
 • Максимальное допустимое давление (указанное в начальных условиях): 174 kpa
 • Заданная ширина: 60 mm
 • Рекомендуемая ширина: 40 mm
 • Высота: 50 mm
 • Глубина заложения: 70 mm
 • Общая длина ленты (периметр): 4560 mm
 • Весь объем: 32.832 m3
 • Полный вес: 78.92 ton
 • Площадь основания: 27.36 m2
 • Площадь сечения: 0.72 m2
Степень армирования фундамента СП 52-101-2003 Пункт 8.3.4 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11, Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.8)
 • Общая площадь сечения продольной арматуры: 10.179000 cm2
 • Процентное соотношение площади сечения продольной арматуры к поперечному сечению фундаментной ленты: 0.141375 %
Materiały konstrukcyjne
Фундамент
 • Марка бетона: M300
 • Объем бетона: 32.744 m3
 • Масса бетона: 78.23 ton
Вся арматура для фундамента
 • Диаметр прутов: 1.2 mm
 • Общая длина: 77724 mm
 • Общий объем: 0.088 m3
 • Общий вес: 690.19 kg
Продольная арматура (вдоль ленты)
 • Диаметр: 1.2 mm
 • Общая длина: 42948 mm
 • Общий объем: 0.049 m3
 • Общий вес: 381.38 kg
Пруты вертикальной арматуры
 • diameter: 1.2 mm
 • Количество: 184 szt.
 • Длина одного прута: 109.5 mm
 • Общая длина: 20148 mm
Пруты поперечной арматуры
 • diameter: 1.2 mm
 • Количество: 276 szt.
 • Длина одного прута: 53 mm
 • Общая длина: 14628 mm
Вязальная проволка для арматуры
 • Отрезок для связки одного узла: 10.97 mm
 • Длина проволоки необходимая на весь фундамент.: 5441.08 mm
Бетонная плита (стяжка) на фундамент
 • Площадь плиты: 144 m2
 • Объем всей плиты: 14.4 m3
 • Общий вес плиты: 36.58 ton
 • Объем бетона: 14.111 m3
 • Вес бетона: 34.32 ton
 • Диаметр прутов арматуры: 0.8 mm
 • Общая длина всей арматуры: 573600 mm
 • Вес арматуры: 2.27 ton
 • Объем арматуры: 0.289 m3
 • Отрезок проволоки для связки одного узла: 8.11 mm
 • Длина проволоки необходимая на всю плиту: 463438.33 mm
Подсыпка под фундамент
 • Толщина слоя: 30 mm
 • Занимаемый объем после трамбовки в траншее фундамента: 8.208 m3
 • Объем песка на доставку (не утрамбованный песок): 13.899 m3
 • Вес песка: 20.85 ton
Песок на засыпку в фундамент
 • Занимаемый объем после трамбовки в фундаменте: 58.32 m3
 • Объем песка на доставку (не утрамбованный песок): 98.755 m3
 • Вес песка: 148.13 ton
Земляные работы
 • Объем работ под траншею ленты фундамента: 21.888 m3
Wstępne dane
Возводимая конструкция (дом)
 • Полный вес: 200 ton
Грунт основания
 • Максимально допустимое давление: 174 kpa
Фундамент
 • Ширина основания: 60 mm
 • Высота: 50 mm
 • Глубина заложения: 70 mm
 • Марка бетона: M300
Вся арматура для фундамента
 • Диаметр прутов: 1.2 mm
 • Количество горизонтальных рядов: 3 szt.
 • Количество прутов в одном горизонтальном ряду: 3 szt.
 • Расстояние между вертикальными поддерживающими арматурами: 50 mm
 • Запас арматуры вниз от основного каркаса (для "забивки" в грунт): 0 mm
Подсыпка под фундамент
 • Толщина слоя: 30 mm
Бетонная плита (стяжка) на фундамент
 • Толщина: 10 mm
 • Длина стороны арматурной сетки: 5 mm
 • Диаметр прутов арматуры: 0.8 mm
 • Марка бетона: M200
Wybierz sposób zapisu
Dodaj do zakładek
Zapisz link do wyniku obliczeń w sekcji „Moje zakładki” na moim koncie.
Poprzez społecznej. sieci
Udostępnij link do obliczeń na Facebook, Twitter, Google+ itp.

Kalkulator podstawy taśmy

Kalkulator podstawy taśmy

Kompetentnie zaprojektowane i zbudowane fundamenty gwarantuje długotrwałą eksploatację każdego budynku i budowli. Obecnie istnieje kilka popularnych rodzajów podstaw, ale najbardziej poszukiwanym ze wszystkich jest zdecydowanie taśma. Do jego stworzenia nie jest wymagany specjalny sprzęt, a technologia instalacji jest prosta jak dwa palce – każdy jest w stanie zbudować fundament taśmy własnymi rękami.

Serwis KALK.PRO oferuje wykonanie obliczanie fundamentu taśmy za pomocą kalkulatora online. Jest przeznaczony do obliczania ilości i objętości materiałów, wyboru optymalnej grubości taśmy, określenia dopuszczalnego obciążenia gruntu i wielu innych. Dla jasności program wyświetla dynamiczne rysunki i model 3D, które zmieniają się w zależności od wybranych parametrów i ustawionych wartości.

Kalkulator pozwala obliczyć MZLF, fundament standardowy lub pogłębiony Typ monolityczny-technika obliczeniowa we wszystkich przypadkach nie różni się. Dla wygody użytkowników algorytm programu zawiera obliczenia zbrojenia i obliczenia betonu dla fundamentu taśmy. Wkrótce planowane jest dodanie szalunku.

 

Instrukcja

Nasza usługa pozwala obliczyć fundament taśmy dla domu tak dokładnie, jak to możliwe, ale wiarygodność tych obliczeń zależy bezpośrednio od tego, jakie parametry wypełnisz w polach kalkulatora. Specjalnie dla wykluczenia takich nieporozumień, zapisano film instruktażowy ze szczegółowym wyjaśnieniem wszystkich elementów kalkulatora podstawy taśmy i zastosowanych wartości. Zobacz instrukcje i zadawaj pytania w komentarzach, jeśli wymagane jest wyjaśnienie.

Dla tych, którzy nie mają możliwości oglądania filmów z dźwiękiem lub mają problemy z odtwarzaniem wideo, przygotowaliśmy skróconą wersję tekstową przykładu obliczania podstawy taśmy w naszym serwisie. Przeczytaj trochę poniżej.

Wypełnij pola kalkulatora UWAŻNIE. ponieważ każdy, nawet drobny błąd, może być wart czasu i kosztów.

 

Przegląd interfejsu

Interfejs kalkulatora obliczania podstawy taśmy powinien być intuicyjny dla większości użytkowników, ponieważ jest dość prosty.

Główna część programu dzieli się na kilka dużych elementów:

 • Blok wprowadzający z danymi początkowymi i uproszczonym schematem.
 • Szczegółowy rysunek fundamentu taśmy, który jest rysowany na podstawie pierwszego punktu.
 • Interaktywny model 3D, który pozwala zobaczyć wszystkie elementy konstrukcyjne w przestrzeni trójwymiarowej.
 • Wyniki obliczeń (materiały, wartości, dopuszczalne wartości...).

Również pod samym kalkulatorem znajduje się mała pomoc, w jakich formatach można pobrać, Jak zapisać wynik, wysłać e-mailem lub dodać do zakładek.

 

Schemat

Na podstawie planu domu zaczynasz wizualizować monolityczne urządzenie fundamentowe. Za pomocą konfiguratora ustaw wymaganą liczbę taśm i ich lokalizację.

Usługa ogranicza maksymalną możliwą liczbę osi w poziomie i pionie. Możesz ustawić maksymalnie 2 dodatkowe linie w każdym kierunku, tj. w sumie nie więcej niż 8 osi.

Aby dodać równoległe osie poziome (literowe), wybierz odpowiednią liczbę (1 lub 2) w pierwszym punkcie AD0. Nowe proste zostaną umieszczone między osiami AD i będą nazywane B i C.

Osie pionowe (cyfrowe) nie są dodawane na całej długości fundamentu taśmy, ale konkretnie do każdej sekcji AB, BC lub CD.

Aby przesunąć sekcję, wypełnij pole "przesunięcie boczne". Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz poniżej, gdzie analizowany jest praktyczny przykład.

 

Przykład 1.

Aby uzyskać kwadratowy, monolityczny fundament taśmowy do domu podzielony na 9 równych bloków, potrzebujesz:

 • dodać dwie osie w punkcie AD0;
 • dodać dwie osie w punkcie AB0;
 • dodać dwie osie w punkcie BC0;
 • dodaj dwie osie w punkcie CD0.
Rysunek fundamentu taśmy

 

Przykład 2.

Masz niestandardowy fundament, który jest podzielony na 6 nierównych sekcji. Blok AB jest podzielony na trzy części, blok BC na dwie, a PŁYTA CD nie jest podzielona.

 • dodać dwie osie w punkcie AD0;
 • dodać dwie osie w punkcie AB0;
 • dodać jedną oś w punkcie BC0;
 • w punkcie CD0 pozostaw zero.
Schemat fundamentu taśmy

W ten sposób," grając " wartościami, możesz wykonać szkicowy rysunek fundamentu z dowolnym rodzajem sekcji. Ponadto, dla Twojej wygody, możesz obrócić rysunek (o 90, 180 lub 270 stopni), wybrać jego kolor, włączyć siatkę i pokazać linie pomocnicze.

 

Charakterystyka fundamentów

Teraz musimy określić wymiary boków, szerokość taśmy, wysokość i głębokość fundamentu taśmy, a także zastosowaną markę betonu.

Wypełnienie pól o rozmiarach boków nie powinno powodować trudności-wszystko jest wyraźnie zilustrowane na rysunku fundamentu taśmy.

Wysokość taśmy obliczany indywidualnie, w zależności od preferencji, wysokości cokołu lub z innych powodów. Standardowa wielkość 40-50 cm.

Głębokość fundamentów jest obliczany na osobnym kalkulatorze, który znajduje się na naszej stronie internetowej. Możesz do niego przejść, klikając link w samym kalkulatorze lub klikając tutaj: określanie głębokości fundamentów.

Trochę teorii. Budowa fundamentu taśmowego na glebach o dużej wytrzymałości przy wysokim poziomie wód gruntowych jest możliwa tylko pod warunkiem, że taśma zostanie zakopana 30 lub więcej centymetrów poniżej poziomu zamarzania, tj. otrzymasz zakopaną podstawę. W tym przypadku siły falowania mrozu wywierają wpływ nie pionowo, ale stycznie, co znacznie zmniejsza efekt destrukcyjny. We wszystkich innych sytuacjach, w których gleba nie jest podatna na silne falowanie, sensowne jest stosowanie płytkiego (niezagłębionego) fundamentu taśmowego jako najbardziej opłacalnego i łatwego w instalacji.

Szerokość taśmy jest wybierany na podstawie rodzaju podłoża, na którym zakłada się budowę i masy leżącej konstrukcji. Znaczenie polega na zachowaniu równowagi między naciskiem konstrukcji na glebę a maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem, jakie może wytrzymać gleba. W większości przypadków w budownictwie prywatnym obowiązuje zasada, że szerokość taśmy powinna być większa niż grubość ściany o 10 cm. Jeśli jednak Kalkulator wyświetli ostrzeżenie, że te wartości są dla ciebie nieprawidłowe, użyj zalecanej wartości, którą ci zaoferuje.

 

Obliczanie betonu na fundamencie taśmowym-Kalkulator

Do budowy podstawy zaleca się stosowanie tylko zaprawy betonowe o wysokiej wytrzymałości marki M300 i wyżej. Zastosowanie mieszanki o mniejszej wytrzymałości może prowadzić do deformacji i zniszczenia konstrukcji-oszczędności na tańszych materiałach są w tym przypadku nieodpowiednie. Wypełnij odpowiednie pola w kalkulatorze, aby wykonać niezawodne obliczenia betonu.

Możesz wykonać przybliżone obliczenie obciążenia fundamentu taśmy na podstawie masy pudełka w domu na specjalnym kalkulatora klocków. Aby uzyskać dokładniejszą wartość, dodaj 10-15%, aby uwzględnić ciężar dachu, obciążenie śniegiem i wiatrem. Na stronie obliczenia rezystancji podłoża gruntowego dowiedz się, jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża.

 

Podsypka

Podsypanie fundamentu zapewnia niezawodność i trwałość całej konstrukcji domu jako całości. W większości przypadków używana jest poduszka wykonana z piasku, kruszonego kamienia lub PGS. Nasz domyślny Kalkulator uważa, że zastosujesz piasek. W zależności od rodzaju podłoża grubość poduszki powinna wynosić od 30 do 60 cm.

 

Obliczanie zbrojenia dla fundamentu taśmy

Stworzenie niezawodnej podstawy nie jest możliwe bez produkcji wysokiej jakości ramy wzmacniającej, dlatego ważne jest, aby wykonać prawidłowe obliczenie wzmocnienia dla fundamentu taśmy. Wybierz zamierzoną średnicę prętów, liczbę poziomych rzędów, prętów i skok między pionowymi rzędami. Jeśli planujesz pogłębić zbrojenie w ziemi, zaznacz to w odpowiednim polu.

Jeśli nie wiesz lub nie masz pewności, jak prawidłowo wykonać zbrojenie dla fundamentu taśmy, powinieneś zapoznać się z pewnymi normami określonymi w Snip 52-01-2003 (SP 63.13330.2010). w szczególności należy zwrócić szczególną uwagę na akapit " wymagania konstrukcyjne»:

 • punkt 7.3.4-minimalna odległość między prętami zbrojenia powinna być przyjmowana w zależności od średnicy pręta zbrojeniowego, ale nie mniejsza niż 25 mm;
 • punkt 7.3.6-odległość między prętami zbrojenia wzdłużnego powinna wynosić nie więcej niż dwukrotność wysokości przekroju elementu i nie więcej niż 400 mm, a im większe obciążenie podstawy, tym będzie ona mniejsza, ale nie mniejsza niż 100 mm;
 • punkt 7.3.7-zbrojenie poprzeczne powinno być instalowane w odstępach co najwyżej połowy wysokości roboczej przekroju elementu i nie więcej niż 300 mm.

Przestrzegając tych zasad, możesz być pewien, że prawidłowo układasz zbrojenie w fundamencie taśmy. Zasady te obowiązują w przypadku budownictwa prywatnego, ale w przypadku bardziej złożonych konstrukcji istnieją pewne poprawki i uwagi, które należy przeczytać bardziej szczegółowo.

Możesz także zaznaczyć pole, aby wzmocnienie było renderowane na modelu 3D. W takim przypadku obliczenie programu może potrwać do 5 minut, w zależności od wydajności urządzenia. Nawet jeśli przeglądarka oferuje zamknięcie strony, poczekaj na zakończenie operacji!

 

Płyta monolityczna na fundamencie taśmowym

Fundament taśmowy z monolityczną płytą podłogową jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli chcesz chronić swój dom przed szkodnikami (gryzoniami, owadami), a także obawiasz się przedwczesnego zniszczenia drewnianej podłogi, w wyniku wysokiej wilgotności lub deformacji podłogi, podczas wylewania betonu do oddzielnych komórek między taśmami. Betonowa podłoga jest idealna zarówno do lekkich domów z bloków piankowych i betonu komórkowego, jak i ciężkich – z cegły i kamienia.

Określ w programie żądaną grubość płyty, stronę siatki zbrojeniowej (bok komórki kwadratowej), średnicę pręta zbrojeniowego i markę betonu (M200 lub więcej).

Po wypełnieniu całego pola kliknij przycisk "Oblicz"!

 

Rysunek fundamentu taśmy

Po wykonaniu niezbędnych obliczeń kalkulator będzie dostępny dla rysunku fundamentu i trójwymiarowego modelu konstrukcji.

Plan - jest to widok z góry na Twoją podstawę z liniowymi wymiarami. To jest twój główny punkt odniesienia podczas budowy, pozwala uzyskać w uproszczonej formie wyraźny obraz tego, czego od ciebie wymaga i do czego warto dążyć.

Widok w 3D wyraźnie pokazuje widok przyszłego fundamentu. Wizualizacja pomaga ocenić projekt w rzeczywistych proporcjach, zobaczyć zalety i wady zamierzonego projektu i podjąć ostateczną decyzję — czy tego potrzebujesz, czy nie. Możesz wziąć pod uwagę powierzchnię ziemi, poduszkę z piasku, oczywiście sam fundament i murowany pręt zbrojeniowy. Wszystkie elementy są interaktywne i budowane na podstawie podanych danych.

 

Wyniki obliczeń

Nasz serwis oblicza wszystkie niezbędne parametry, które mogą być wykorzystane przy budowie fundamentów. Rozważ niektóre z nich najbardziej szczegółowo.

 

Fundamenta

Nacisk fundamentu na podstawę gleby nie powinien przekraczać maksymalnego dopuszczalnego.

W przypadku,gdy szerokość taśmy fundamentowej została wybrana nieprawidłowo, wynik zostanie podświetlony kolorem czerwonym. Oznacza to, że konstrukcja budynku jest zbyt masywna, a taśma przecina ziemię, dopóki nie napotka przeszkody. Jeśli podałeś wszystko poprawnie, zobaczysz zielone podświetlenie.

Zalecana szerokość fundamentu - najbardziej optymalna wartość, z punktu widzenia sztucznej inteligencji, w określonych warunkach rodzaju gleby i możliwych obciążeniach.

Według SP 52-101-2003, procentowy stosunek powierzchni przekroju zbrojenia wzdłużnego do przekroju poprzecznego płyty fundamentowej (współczynnik zbrojenia do konstrukcji betonowych, musi być nie mniej niż 0,025%. Jeśli twoja wartość jest mniejsza niż normatywna, warto zwiększyć liczbę rzędów pionowych i poziomych.

 

Materiał

W tym bloku wyświetlane są wszystkie materiały i ich liczba (wielkości wymiarowe), które będą wymagane przy budowie fundamentu taśmowego i powiązanych elementów. Na przykład możesz dowiedzieć się:

 • objętość i masa betonu fundamentowego;
 • całkowita długość prętów zbrojeniowych i ich liczba;
 • ile drutu dziewiarskiego będzie potrzebne;
 • co będzie potrzebne do odlewania płyty monolitycznej na taśmie;
 • ile trzeba zamówić piasku pod fundament i pod jastrych betonowy;

Z pozostałymi elementami można zapoznać się bezpośrednio w samym interfejsie.

Wypróbuj Kalkulator MZLF i oceń wszystkie zalety pracy z naszym serwisem.

 

Obliczanie fundamentu taśmowego-przykład

Podstawowe informacje teoretyczne pomagają zrozumieć niektóre kontrowersyjne punkty, jednak sprawy stają się o wiele bardziej oczywiste, gdy analizujesz rzeczywistą sytuację praktyczną.

Wybraliśmy losowy schemat domu parterowego z Internetu i na jego podstawie wykonaliśmy obliczenia fundamentu taśmy na naszym kalkulatorze. Wszystkie warunki początkowe są przedstawione na obrazie. Długości boków są podane w milimetrach, ale dla wygody będziemy zapisywać w centymetrach.

Projekt domu parterowego

 

Zbudujemy uproszczony schemat za pomocą bloku "orientacja".

Schemat fundamentów na kalkulatorze online

 

Przenosimy wszystkie wymiary z rysunku do kalkulatora i zakładamy, że szerokość taśmy będzie równa 40 cm.

Szerokość taśmy fundamentowej

 

Aby uzyskać wcięcie po lewej stronie dla "kuchni-salonu", należy przesunąć stronę CD w prawo. Wypełniamy rozmiar boku i patrzymy na długość tarasu, jest on równy 300 cm (3000 mm), co oznacza, że musisz wpisać 300 cm w polu "przesunięcie boku CD".

Wymiary fundamentu

 

Wciskamy przycisk «Obliczyć", aby sprawdzić, czy dobrze nam poszło.

Rysunek monolitycznego fundamentu taśmowego

 

Jak widzimy dolny pokój jest nieco Krzywy, a wymiary wcale nie są takie, jak wskazaliśmy w Warunkach.

Po pierwsze. wynika to z faktu, że na schemacie, który powtarzamy, długość boku pomieszczenia wraz ze ścianą jest równa długości boku bez ściany, co samo w sobie jest u nasady niewierny.

Po drugie. zauważ, że w kalkulatorze podstawy taśmy rozpoczyna się odliczanie na bokach nie od krawędzi taśmy, ale od wewnętrznych osi symetrii.

Разрез ленточного фундамента (чертеж)

 

Aby poprawić pozycję i wyrównać "kuchnię-salon", zwiększ jego rozmiar o 20 cm i zmniejsz przesunięcie o te same 20 cm.

Przesunięcie sekcji fundamentu taśmy

 

W rezultacie fundament nabiera kształtu, którego potrzebujemy.

План ленточного фундамента (чертеж)
Model zbrojenia fundamentu taśmowego

 

Kalkulator obsługuje wprowadzanie wartości ujemnych w polu "przesunięcie boczne". Za zero przyjmuje się Oś 1. Jest to konieczne, aby można było stworzyć fundament taśmy o dowolnym kształcie.

 

Przesunięcie sekcji fundamentu taśmy

 

Teraz wiesz, jak poprawnie obliczyć fundament taśmy pod dom na naszym kalkulatorze. Zwracamy uwagę, że Wyróżnione pozycje pamiętaj, aby wyróżniać się na Zielono. w przeciwnym razie fundament będzie wyjątkowo niestabilny.

Przede wszystkim podstawa może nie wytrzymać obciążenia leżącej konstrukcji budynku i wkrótce taśma zostanie zdeformowana. W drugim przypadku, przy niewystarczającej szerokości taśmy, konstrukcja zacznie zagłębiać się w ziemię, aż jedna z jej części oprze się o gęstsze skały, a następnie z powodu nierównomiernego rozkładu ciśnienia fundament po prostu pęknie.

Obliczanie fundamentu taśmy dla domu bloku gazowego

 

Mamy nadzieję, że przydatne były instrukcje dotyczące pracy z kalkulatorem obliczania fundamentu taśmy. Jeśli masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące działania serwisu, skontaktuj się z nami w dowolny dostępny sposób.

Zostaw swoją ocenę:
(ocena: 5, głosów: 202)
Komentarze
LiveInternet