De gebruikers-overeenkomst

Voor het gebruik van de Service van Kalk.Pro lees deze gebruikersovereenkomst. Het Gebruik Van De Service Van Kalk.Pro is alleen toegestaan in geval van volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden in deze Gebruikers overeenkomst. Als U niet akkoord gaat met deze gebruiksovereenkomst, geen gebruik maken van de Service van Kalk.Pro . Door Het Gebruik Van De Service Van Kalk.Pro , gaat U akkoord met deze gebruiksovereenkomst, en ermee instemmen.

 
De belangrijkste termen en begrippen

Administratie — personen die handelen namens en in het belang van de houder van het recht en het waarborgen van de goede werking van de Dienst.

Account — de account van de Gebruiker met die uniek kan worden geïdentificeerd.

Website — een set van elektronische documenten (bestanden) van een privé-persoon of organisatie in een netwerk Verenigd onder één adres (domain name of het IP-adres).

Widget – a pop-up venster op de websites van de Gebruiker een door de Gebruiker ingesteld in de vorm van een programma-code en het uitvoeren van de verwerving van nieuwe Gebruikers van de Service door middel van het aanbieden van functionele Bouw rekenmachines, alsmede het verzamelen van informatie over de Gebruikers van de Service websites aan de Gebruiker.

Content – alle informatie die gepubliceerd wordt op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto-video-materiaal, teksten/beschrijvingen/specificaties, prijzen, gebruikt voor het maken van individuele documenten van de website.

Gebruiker een natuurlijke persoon of rechtspersoon die geregistreerd zijn op de website en/of het instellen van een service-item Widget op uw Web site, ongeacht of hij verschijnt of niet-gebruik van de Service, de trial versies, materialen, andere diensten, met inbegrip van pay-as voor de registratie procedure in de Dienst en/of de installatie van de Widget, en na het voltooien van de registratie procedure en/of de installatie van de Widget.

De programmatuur van de dienst van Kalk.Pro , gelegen op de Web site https://kalk.pro/ en op de websites van de Gebruiker in een pop-up venster (Widget) en wordt gebruikt door de Gebruiker voor het maken van Bouw rekenmachines op de websites, en wordt gebruikt door de Gebruiker als een add-on op de websites meer bezoekers te trekken.

De partijen van de overeenkomst: Administratie enerzijds en de Gebruiker aan de andere kant.

Bouw calculator — hardware en software-systeem met de functionaliteit voor de Gebruiker in een grafische interface op het Web beschikbaar zijn van de website van Kalk.Pro verstrekken van de Gebruiker de nodige informatie en controle voor de uitvoering van de model bouw en elektronische betalingen.


Deze Gebruikers-overeenkomst regelt de relatie tussen de Administratie van de Dienst Kalk.Pro en de gebruikers van de Dienst. De gebruikers-overeenkomst regelt het gebruik van de website van Kalk.Pro; de functionaliteit van de Dienst, met inbegrip van de Bouw van reken-en Widgets; stelt de regels voor het plaatsen op de Web-site review; en reglamentary positie op de verwerking van persoonsgegevens.

 


1. Algemene bepalingen

1.1. De gebruiker garandeert dat is niet onderworpen aan wettelijke beperkingen op het gebruik van online diensten die hij heeft alle nodige bevoegdheid tot het aangaan van deze overeenkomst met Gebruiker of de noodzakelijke toestemming vereist door de wet, in de vorm van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

1.2. Deze overeenkomst regelt de relatie tussen Administratie Service en de Gebruiker gesloten na de aanvang van elk gebruik van de Dienst. Extra bevestiging van de Overeenkomst tussen de Administratie en de specifieke Gebruiker de check-in Service.

1.3. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd, aangepast, aangevuld, vervangen, in welke vorm en op ieder moment naar goeddunken van de houder van het auteursrecht. Eventuele wijzigingen worden van kracht binnen 5 (vijf) dagen vanaf de datum waarop de wijzigingen/aanvullingen.

1.4. De gebruiker is verplicht om onafhankelijk en controleer regelmatig de nieuwste versie van Gebruiker aan de overeenkomst, om kennis te maken met alle veranderingen en toevoegingen in de Dienst.

1.5. Elk verder gebruik van de Dienst vormt onvoorwaardelijke aanvaarding van de gewijzigde versie van Gebruiker aan de overeenkomst;

1.6. Het gebruik van de Service is alleen toegestaan wettelijk kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen.

1.7. Registratie in de Dienst en/of de installatie van de Widget-code en/of gebruik van de Service op een andere manier vormt uw akkoord met deze gebruiksovereenkomst. Als U niet akkoord gaat met deze Gebruikers overeenkomst (geheel of gedeeltelijk), Je hebt niet de rechten en plichten van de gebruiker van de Dienst en U niet in staat zijn om de Dienst te gebruiken.

1.8. De gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn gegevens heeft ingevoerd bij de registratie en verkregen in de loop van het gebruik van de service, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de gegevens beschikbaar van sociale netwerken om in te loggen op het Service en gegevens die nodig zijn voor het ophalen van de installatie-ID van de Widget die kan worden gebruikt door de Administratie naar eigen inzicht, maar om te zorgen voor de goede werking van de Dienst en/of het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. De gebruiker met behulp van de Dienst toestemming te geven voor het gebruik van deze informatie.

1.9. SERVIS Kalk.Pro biedt technische en andere Adviserende ondersteuning met betrekking tot het gebruik van de Dienst door alle beschikbare communicatiekanalen goedgekeurd door de Administratie van de Dienst.

1.10. Alle betalingen door de Gebruiker op vrijwillige basis. De gebruiker bevestigt overeenkomst met de prijzen gepubliceerd op de website https://kalk.pro ook in het geval van wijziging van de Administratie. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van hun publicatie op de Dt-website https://kalk.pro.

1.11. Het gebruik van de Service is gebruikt door andere Gebruikers op een vrijwillige basis. De dienst kan links bevatten naar andere onafhankelijke derde partij websites (websites van derden). Deze websites van derden worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruikers van de Dienst. Deze sites van derden zijn niet onder de controle van de Rechthebbende en de Rechthebbende is niet verantwoordelijk en is niet gehouden tot het onderschrijven de inhoud en methoden van de sites van derden, met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze sites. De gebruiker moet gebruik maken van uw eigen onafhankelijke oordeel met betrekking tot de interactie met deze websites van derden.

1.12. Deze Gebruikers-overeenkomst is een schriftelijk aanbod, d.w.z. het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst op deze algemene voorwaarden. Acceptatie, dat is de aanvaarding in van alle voorwaarden van het aanbod, wordt beschouwd als de Gebruiker van de werkelijke acties voor het gebruik van de Service, en de check-in Service.

 

2. De rechten en verplichtingen van het Bestuur

2.1. De administratie is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor het niet kunnen gebruiken van de Service of defect verlening van Diensten.

2.2. Het bestuur heeft het recht naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen, maatregelen te nemen die niet in strijd is met het internationale recht, beperking of beëindiging van de toegang tot de Gebruikers van onze Service die in strijd met de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst.

2.3. De administratie heeft het recht om te sluiten en/of beperken van de functionaliteit van de Dienst op elk geschikt voor Toediening, zonder voorafgaande of latere kennisgeving aan de Gebruiker.

2.4. Het bestuur kan naar eigen inzicht eenzijdig, op elk moment, in elke grootte en het volume aan te passen van de kwaliteit van de Dienstverlening, en als er voldoende redenen zijn om beëindiging van de Dienst zonder voorafgaande of latere kennisgeving aan de Gebruiker.

2.5. Het bestuur kan naar eigen inzicht eenzijdig, zonder voorafgaande of latere kennisgeving aan de Gebruiker, op elk moment, in elke grootte en volume te beëindigen, de toegang van de Gebruiker tot de Service en/of te beëindigen of de toegang van een Gebruiker tot de Dienst in de toekomst, indien wordt vastgesteld dat de Gebruiker overtreden van de Gebruikers-overeenkomst of andere termen die verband houden met het gebruik van de Dienst. De actie accounts van Gebruikers die inbreuk maken op het auteursrecht is beëindigd.

2.6. De administratie heeft het recht om informatie te verzamelen over de Gebruiker. Administratie kunt bijhouden en opslaan van informatie over IP-adressen met behulp van de bestanden met technische informatie (cookies) op de lokale terminal van de gebruiker of bezoeker van de Service. Alle persoonlijke informatie die gemeld wordt aan de Administratie door de interactie van de partijen van deze Gebruikers-overeenkomst zal worden overgedragen aan de autoriteiten, uitsluitend in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

2.7. De administratie heeft het recht tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst Gebruiker en de service stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

2.8. De administratie heeft het recht om eenzijdig te weigeren om de Dienst te leveren en terug te keren gebruikers van de betalingen van de door hen eerder in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst.

2.9. De administratie is niet verantwoordelijk voor het veroorzaken van een directe of indirecte schade die te wijten is aan het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van, of informatie gehoste Service en ook als gevolg van de acties van derde partijen, met inbegrip van andere Gebruikers van de Dienst.

2.10. Administratie is niet verantwoordelijk voor de werking van de websites van de Gebruikers, met inbegrip van, als de werking van deze sites zijn gestopt, beschadigd in verband met het gebruik van de Dienst.

2.11. De administratie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie-of promotiemateriaal, of in overeenstemming zijn met de wensen of behoeften van de Gebruiker, alsmede voor eventuele schade of gederfde winst, zowel voor de Gebruiker en van derden, zelfs als het een gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Diensten.

 

3. De rechten en plichten van de Gebruiker

3.1. De gebruiker is gerechtigd om gebruik te maken van alle mogelijkheden van de Dienst, voor het uitvoeren van de acties die door de Service om berichten te sturen naar de Administratie, voorstellen voor verbetering van de Service en alle andere acties die zijn opgenomen in de Service en/of opgelost door de Administratie.

3.2. De gebruiker is verplicht zich te houden aan de voorwaarden van deze Gebruikers-overeenkomst, de bepalingen van het toepasselijke recht.

3.3. De gebruiker zal het regelmatig controleren van de huidige versie van de gebruikersovereenkomst en het onderzoeken van de voorwaarden.

3.4. De gebruiker is niet verplicht om openbaar te maken en niet om uw account informatie aan derde partijen.

3.5. De gebruiker is verplicht tot het verschaffen van toegang tot de Dienst op eigen kosten en alle kosten te dragen in verband met de verlening van toegang tot Internet.

3.6. In geval van overtreding van de punten 3.1. - 3.5. De overeenkomst met gebruiker, de Gebruiker moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Dienst.

3.7. De gebruiker heeft op elk moment het recht om te weigeren het gebruik van de diensten door het deactiveren van uw account en/of verwijderen van software code de toegang tot de Dienst op hun website. Het uitschakelen van de rekening vindt plaats op schriftelijk verzoek van de Gebruiker verzonden per e-mail Beheer info@kalk.pro.


4. Intellectuele eigendomsrecht

4.1. Het exclusieve auteursrecht op de website van de Service, de naam en de code van de website, de artikelen en andere werken en de Inhoud van de website (met uitzondering van foto ' s) behoren tot de Administratie van de Dienst.

4.2. De administratie behoort tot de niet-exclusieve rechten op foto ' s geplaatst op de website. Sommige van de foto ' s genomen van het open voor het vrije gebruik van werken de bronnen en het gebruik van de Goederen uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden.

4.3. Elk gebruik van de artikelen met de website, afbeeldingen van drie-dimensionale modellen, tekeningen, in de werking van de Dienst en eventuele andere materialen, waaronder begrepen het reproduceren en op enigerlei wijze te verspreiden, in het openbaar tonen, beschikbaar maken, het kopiëren van (geheel of gedeeltelijk), overdracht, wijziging, is verboden zonder de toestemming van de eigenaar (Administratie).

4.4. De aanhalingen van de artikelen, demonstratie van tekeningen en driedimensionale modellen mogelijk is met de voorwaarden die in paragraaf 4.5. Van gebruiker aan de overeenkomst.

4.5. Bij het citeren van enige artikelen van de website van de Service en het plaatsen van de resultaten van de berekening van rekenmachines, met inbegrip van tekeningen en afbeeldingen van de drie-dimensionale modellen, het Internet is een verplichte verwijzing naar de bron (alinea 1 lid 1 van artikel 1274 GK de russische Federatie) als actief, niet gesloten zijn van indexering door zoekmachines de links naar het artikel. Bij het citeren van artikelen van de website van de Dienst in publicaties verwijzen naar de Webs-site Service.

 

5. Beslechting van geschillen in verband met inbreuk op het auteursrecht

5.1. De Service administratie is in tegenstelling tot inbreuk op het auteursrecht voor gepubliceerde materialen en maakt elke mogelijke inspanning leveren om te voorkomen dat dergelijke schendingen op de website.

5.2. Als U de auteur of de eigenaar van de exclusieve rechten, met inbegrip van de exclusieve recht tot het reproduceren, openbaar weer te geven, openbaar te maken, en van mening zijn dat Uw rechten op een of andere manier geschonden met het gebruik van de Service, vragen wij voor direct contact via e-mail info@kalk.pro.

5.3. Volgens de huidige wetgeving van de russische Federatie de administratie van de Dienst zijn klaar om te overwegen een controversiële kwesties binnen de pre-trial (vordering of anderszins) over de afwikkeling.

5.4. Om dit te doen moet u een e-mail sturen info@kalk.pro een scan van de brief is ondertekend door de eigenaar of zijn gevolmachtigde vertegenwoordiger onder vermelding van de volgende gegevens:

de informatie is onderworpen aan het auteursrecht (de naam van het product of een product, een document waaruit blijkt dat het recht van eigendom of auteursrecht van de afbeelding, etc.)

— informatie over de houder van de auteursrechten (voor rechtspersonen — naam, wettelijk adres, het scannen van het document van de staat registratie; voor fysieke personen — FIO, paspoort gegevens)

— informatie over de vertegenwoordiger van de eigenaar, die is ondertekend de brief (naam, positie, scan de volmacht voor de Directeur-Generaal — scan om de/ - Protocol)

— het adres van de pagina van de Web-site, waar de materialen, de rechten die behoren tot de houder van het auteursrecht (de link moet worden http://www.yourdomain.zone/some-url)

— beschrijving van de overtreding (de reden waarom de verspreiding van deze informatie is verboden copyright houder)

— datum, handtekening

contact informatie: telefoon en e-mail adres

5.5. De administratie evalueert de toepassing binnen een periode van niet meer dan 10 (tien) kalenderdagen. Als de Site de Administratie van oordeel is dat de klacht gegrond is, zal het betreffende materiaal worden verwijderd van de Website onmiddellijk te verlaten.

5.6. De administratie is bezig met de schending van zijn auteursrecht, waaronder wordt in een rechterlijke orde.

5.7. Als u gebruik wilt maken van een van de werken op de site, moet u contact opnemen met de Site, per e-mail info@kalk.pro voor het verkrijgen van toestemming. Anders, het gebruik van werken is illegaal, en de Administratie van de Dienst behoudt zich het recht beroep in te stellen een klacht binnen van de pre-trial beslechting van het geschil of de rechtbank.

 

6. Reacties op de website van de Dienst

6.1. Gebruikers van de website kunnen reacties achterlaten. In de comments Gebruikers kunnen meningen Uiten en te verspreiden feiten, met uitzondering van degenen die zijn verboden door de wetgeving van de russische Federatie, en ook punt 6.3. Van gebruiker aan de overeenkomst.

6.2. Voor de inhoud en vorm van de informatie in de toelichting, is de gebruiker verantwoordelijk. De gebruiker staat in voor de Administratie van de Site, alle opgenomen in de commentaar de informatie juist is.

6.3. De Site van de administratie heeft het recht te verwijderen, bewerken, commentaar wijzigen naar eigen inzicht zonder opgaaf van redenen aan de auteurs van de review. De administratie zal het verwijderen van eventuele opmerkingen die niet in overeenstemming zijn met de wetgeving van de russische Federatie en/of de punten 4.4. en 4.5. van deze gebruikersovereenkomst.

6.4. Op de site is niet toegestaan opmerkingen die bevatten:

— belediging en laster, verspreiden van onjuiste informatie,

informatie over het privé-leven, de persoonlijke en familiale levenssfeer,

— godslastering,

— overzichten van extremistische aard,

— reclame, commerciële aanbiedingen, links naar andere websites;

— spam en trollen.

6.5. Zijn niet toegestaan opmerkingen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

  

7. Aansprakelijkheid Van De Partijen

7.1. De gebruiker draagt de volledige persoonlijke financiële aansprakelijkheid voor enig materiaal of informatie, die hij in de Dienst.

7.2. De gebruiker is verplicht tot het vergoeden van alle schade veroorzaakt aan het Beheer en voor derden in verband met de schending van Gebruiker aan de overeenkomst.

7.3. De administratie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de Gebruiker of derden, waaronder begrepen derden, voor de kwaliteit en de snelheid van de Internet-toegang, diefstal, vernietiging van materialen en gebruikersaccounts voor enigerlei directe of indirecte schade veroorzaakt aan de Gebruiker, ongeacht de oorzaak, voor enige schade of letsel, met inbegrip van schade voor de eer, de waardigheid, zakelijke reputatie, verlies van gegevens, kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten of van andere materiële of immateriële schade, ongeacht de redenen voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van verplichtingen, indien deze niet-uitvoering of gedeeltelijke niet-uitvoering was een gevolg is van overmacht, dat wil zeggen uitzonderlijke en onvermijdelijke onder de gegeven omstandigheden het feit van de verschijning en de voortzetting van hetgeen wordt bevestigd door het besluit van de bevoegde autoriteit.

7.4. Administratie is niet verantwoordelijk voor de Inhoud van Gebruikers of voor enig lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een derde partij en het risico van schade of schade als gevolg van de hierboven genoemde acties berust geheel bij de Gebruiker.

 

8. Overige bepalingen

8.1 Gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor hun acties in verband met het gebruik van de website.

8.2 de gebruiker stemt ermee in dat de artikelen op de website worden begeleid door reclame. De administratie draagt geen enkele verantwoordelijkheid en heeft geen verplichtingen verbonden met deze reclame.

8.3 het is de Gebruiker verboden handelingen uit te voeren die gericht zijn op het verstoren van de normale werking van de Dienst.

8.4 de Gebruiker wordt gewaarschuwd dat de Administratie is niet verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van de externe websites waarvan links zijn geplaatst op de website van de Dienst.

 

Door het aanvaarden en instemmen met de voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt U de bepalingen vermeld in de Toestemming tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

U hebt geen recht op het gebruik van de Dienst en bezoek de pagina ' s van de website ligt in de domein naam https://kalk.pro in geval van onenigheid met deze Gebruikers overeenkomst, zijn de bepalingen en voorschriften, pneem dan onmiddellijk verlaten van onze website en stop met het gebruik van de Service.

LiveInternet