Kullanıcı Sözleşmesi

Önce Hizmet için Kalk.Pro lütfen okuyun Bu Kullanıcı Sözleşmesi. Kullanım Hizmeti Kalk.Pro izin verilen tek ihtimaline karşı tam ve koşulsuz kabul şartları belirlenen bu Kullanıcı Sözleşmesi. Eğer kabul etmiyorsanız bu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanmayın Hizmeti Kalk.Pro . Kullanarak Servis Kalk.Pro , kabul etmelisiniz ki bu Kullanıcı Anlaşması ve anlaşmaya uymak.

 
Anahtar terimler ve kavramlar

Hak sahibinin çıkarları ve adına hareket eden ve Hizmet işleyişinin sağlanması yönetim — kişiler.

Hangi benzersiz bir şekilde tespit edilebildiği hesabı — Kullanıcı Hesabı.

(Etki alanı adı veya IP adresi) bir adres altında Birleşmiş bir bilgisayar ağı içinde özel bir kişi veya bir kuruluş dosyalar) elektronik belgelerin Web sitesi.

Program kodu şeklinde Kullanıcı tarafından belirlenen ve işlevsel İnşaat hesap makineleri temin ederek, yeni Hizmet, Kullanıcıların satın gerçekleştiren Kullanıcının Web sitelerinde pencere, Hizmetin Kullanıcıları hakkında bilgi toplama gibi Kullanıcı için web siteleri kadar Widget – bir pop -.

/Tanım/teknik özellikler, fiyatlar, Web sitesinin kişisel belgeler oluşturmak için kullanılan web sitesinde yayınlanan içerik – herhangi bir bilgi de dahil olmak üzere, fotoğraf-video malzemeleri için sınırlı değil, metin.

Web sitenizde hizmet öğesi Widget ayarı, görünen o ya da değil Widget Hizmet ve/veya yükleme, kayıt prosedürünü önce Widget kayıt işlemleri ve/veya kurulum tamamlandıktan sonra ve Hizmeti, deneme sürümlerini, malzemeleri, diğer hizmetler, ödeme dahil-kullanarak ne olursa olsun Web sitesi ve/kayıtlı kullanıcı — gerçek veya tüzel kişi ya.

Hizmet yazılım Kalk.Pro , bulunan Web sitesi https://kalk.pro/ ve web sitelerinin Kullanıcı bir pop-up pencere (Widget) ve kullanılan Kullanıcı oluşturun İnşaat hesap üzerinde kendi Web siteleri ve Kullanıcı tarafından kullanılan bir eklenti için kendi Web siteleri için daha fazla ziyaretçi çekmek.

Diğer taraftan, Anlaşmanın tarafları: bir tarafta Yönetim ve Kullanıcı.

Kullanıcı için Web Hizmeti web sitesi Kalk kullanılabilir bir grafik arayüz sağlanan işlevselliği ile inşaat hesap makinesi — donanım ve yazılım sistemi.Kullanıcı modeli inşaat ve elektronik ödeme uygulaması için bilgi ve denetimlerin gerekli ayarlamak sağlayan Pro.


Bu Kullanıcı Sözleşmesi Hizmet Kalk İdaresi arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir.Hizmet Pro ve kullanıcılar. Kullanıcı Sözleşmesi Web site Kalk kullanımını yönetir.Kişisel veri işleme Pro; Hizmet, İnşaat hesap ve Aletler de dahil olmak üzere işlevsellik; Web sitesi inceleme yazabilmek için kuralları koyar; ve reglamentary pozisyon.

 


1. Genel hükümler

1.1. Bu Kullanıcı Sözleşmesi girin veya kanun, ana babalarının veya yasal temsilcilerinden formunda gerekli izni almış tüm gerekli yetkiye sahip olduğunu online servislerinin kullanımı hakkında yasal kısıtlamalara tabi olmayan kullanıcıya garanti eder.

1.2. Bu anlaşma Yönetimi Hizmeti arasında ilişki kurar ve Kullanıcı, Hizmetin kullanımı başlamasından sonra sona ermiştir. Yönetimi ve belirli bir Kullanıcı arasındaki Anlaşmanın ek onay-Hizmet kontrol edin.

1.3. Bu Sözleşme değiştirilmiş, modifiye edilmiş, desteklenmiş herhangi bir form, herhangi bir zamanda ve telif hakkı sahibinin takdirine bağlı olarak değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik, değişikliği eklemeler/tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde yürürlüğe girer.

1.4. Kullanıcı bağımsız olarak zorunlu ve düzenli olarak Kullanıcı Sözleşmesinin son sürümü, Servis tüm değişiklikler ve eklemeler ile tanışmak için kontrol edin.

1.5. Hizmet kullanım başka Kullanıcı Sözleşmesinin değiştirilmiş halini koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır;

1.6. Hizmeti kullanmak için sadece yasal olarak yetenekli ve tüzel kişilerin izin verilir.

1.7. Başka bir şekilde Hizmet Widget Kodu ve/veya Hizmet kaydı ve/veya yükleme bu Kullanıcı Sözleşmesi ile kabul etmiş olursunuz. Eğer (tamamen veya kısmen) bu Kullanıcı sözleşmesini kabul etmiyorsanız, Hizmeti kullanıcı hakları ve yükümlülükleri ve Hizmet kullanamıyor.

1.8. Veri kayıt sırasında girilen ve hizmeti kullanmanız, dahil edilen, ancak gerekli Hizmeti ve veri Yönetimi tarafından kendi takdirine bağlı olarak kullanılabilecek Widget yükleme KİMLİĞİNİ almak, ama Servis ve bu anlaşmanın yürütülmesi amacıyla veya düzgün çalışmasını sağlamak için giriş sosyal ağlardan kullanılabilir veri. sınırlı olmadığını kullanıcı kabul eder Bu tür bilgileri kullanmaya Servis izin kullanma.

1.9. SERVİS Kalk.Pro Hizmet İdaresi tarafından onaylanmış herhangi bir kullanılabilir iletişim kanalları tarafından Hizmet kullanımı ile ilgili teknik ve diğer Danışmanlık desteği sağlar.

1.10. Kullanıcı tarafından yapılan tüm ödemeler isteğe bağlıdır. Kullanıcı Yönetim değişikliğinde de dahil olmak üzere web sitesi https://kalk.pro yayınlanan fiyatlar ile anlaşmayı doğruladı. Değişiklikler yürürlüğe Dt web sitesi https://kalk.pro üzerinde yayınlandığı andan itibaren gelecektir.

11. Servisin kullanımı gönüllü olarak Kullanıcı tarafından erişilebilir. Hizmeti (üçüncü taraf Web siteleri) diğer bağımsız üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu üçüncü taraf Web siteleri sadece Hizmet kullanıcılarının kolaylık sağlamak içindir. Bu üçüncü taraf siteleri Rightholder kontrolü altında değil ve Rightholder sorumlu değildir ve üçüncü parti sitelerin içerik veya yöntem, bu sitelerde bulunan herhangi bir bilgi ve malzeme de dahil olmak üzere desteklemek zorunda değildir. Kullanıcı, bu üçüncü taraf Web siteleri ile etkileşim konusunda kendi bağımsız yargı kullanmanız gerekir.

1.12. Bu Kullanıcı Sözleşmesi bu şartlarda bir anlaşma için yazılı bir teklif, yani teklif. Teklif tüm şartları kabul etmiş olduğunu kabul, Hizmetin kullanımı için gerçek eylemler Kullanıcı ve Servis check-in olarak kabul edilir.

 

2. İdarenin hak ve yükümlülükleri

2.1. Yönetim yetersizlik Hizmetlerin veya hatalı hüküm kullanmak için herhangi bir sorumluluktan muaf.

2.2. Yönetimi uluslararası hukuk, bu Kullanım Sözleşmesi şartlarını ihlal eden Servis Kullanıcılar için erişim kısıtlama veya kapatma aykırı herhangi bir eylemi kendi takdirine bağlı açıklama yapmadan ve hakkı vardır.

2.3. Yönetim yakın ve/veya Yönetim zaman için uygun herhangi bir Hizmeti işlevselliğini sınırlamak, Kullanıcı önceki veya sonraki haber vermeden hakkı vardır.

2.4. Yönetimi tek taraflı takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda, Hizmet kalitesini ayarlamak için herhangi bir boyutu ve hacmi de olabilir, ve Kullanıcı önceki veya sonraki haber vermeden Hizmeti sona erdirmek için yeterli nedenler varsa.

2.5. İdarenin takdirine bağlı olarak tek taraflı olabilir, Kullanıcı önceki veya sonraki bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, Hizmeti için Kullanıcı erişimini sona erdirmek ve/veya gelecekte Hizmet erişimini sonlandırma, Kullanıcı, Hizmetin kullanımı ile ilgili Kullanım Koşulları ve diğer koşulları ihlal tespit edildiği takdirde herhangi bir boyut ve hacim. Eylem sona erdirildi telif hakkı ihlal eden Kullanıcıların hesapları.

2.6. Yönetimi Kullanıcı hakkında bilgi toplamak hakkına sahiptir. Yönetim parça ve Hizmeti yerel terminal kullanıcı veya ziyaretçi (kurabiye) teknik bilgileri içeren dosyaları kullanarak IP adresleri hakkında bilgi saklayabilirsiniz. Yönetim bu Kullanıcı Sözleşmesinin tarafları etkileşim tarafından bildirilen kişisel bilgiler, sadece bu anlaşmanın yürütülmesi amacıyla kuruma sevk edilir.

2.7. Yönetimi tek taraflı olarak önceden haber vermeksizin Kullanıcı sözleşmesini sona erdirme ve hizmeti sona erdirme hakkına sahiptir.

2.8. İdarenin tek taraflı olarak onlara göre daha önce bu Sözleşme hükümlerine yapılan ödemeler Servisi ve dönüş sağlamak için reddetme hakkı vardır.

2.9. Yönetim ayrıca, üçüncü şahısların eylemleri, Hizmetin diğer Kullanıcıları da dahil olmak üzere bir sonucu olarak bu Servisi kullanmak için kullanımı veya yetersizlik ya da bilgi barındırılan Hizmet atfedilebilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve sorumlu değildir.

2.10. Yönetim Web siteleri Kullanıcı işlemi dahil sorumlu değildir, eğer bu sitelerin operasyonu durdurdu, hasarlı Hizmet kullanımı ile bağlantılı olmuştur.

2.11. İdarenin bilgi veya promosyon malzemeleri veya Kullanıcının isteklerine veya ihtiyaçlarına uygunluğu doğruluğu için, hem de Kullanıcı ve üçüncü bir taraf için zarar ya da kazanç kaybı sorumlu değildir, Hizmetlerin kullanımından veya yetersizlik sonucu olsa bile.

 

3. Kullanıcının hak ve yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, Hizmetin tüm özellikleri, Hizmeti ile Yönetimi, Hizmet ve İdare tarafından öngörülen veya çözümlenen hizmetlerin geliştirilmesi için teklif ve diğer eylemler için iletileri göndermek için sağlanan tüm eylemleri gerçekleştirmek için kullanma hakkına sahiptir.

3.2. Kullanıcı, bu Kullanıcı Sözleşmesi, yürürlükteki kanun hükümlerine şartları gözlemlemek zorundadır.

3.3. Kullanıcı düzenli Kullanıcı Sözleşmesinin geçerli sürümü kontrol edin ve şartlarını inceler.

3.4. Kullanıcı ifşa etmemeyi ve üçüncü kişilere hesap bilgilerinizi transfer etmek zorundadır.

3.5. Kullanıcı kendi hesabına hizmetine erişimi sağlamak ve İnternet erişimi sağlanması ile ilgili tüm masrafları ödemek.

3.6. Puan 3.1 ihlali durumunda. - 3.5. Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı derhal Hizmetini kullanarak durdurmak gerekir.

3.7. Kullanıcı hesapları ve/veya devre dışı bırakma kodunu kendi Web sitesinde Hizmete erişim yazılımı silerek hizmetlerin kullanımı reddetmek için herhangi bir zamanda hakkına sahiptir. Hesabı devre dışı e-posta Yönetimi info@kalk.pro gönderdiği Kullanıcının yazılı isteği üzerine gerçekleşir.


4. Fikri mülkiyet hukuku

4.1. Web sitesinde (fotoğraf hariç) gönderildi servisin Web sitesinde telif hakları, web sitesinin adı, program kodu, makale ve diğer eserler ve İçeriği Hizmet Yönetimine aittir.

4.2. Yönetimi olmayan Web sitesinde yayınlanan fotoğraflar üzerinde özel haklara ait. Açık çalışır, kaynaklarını özgürce kullanmak için alınan bazı fotoğraflar ve bilgilendirme, ticari olmayan amaçlar Özelliği kullanır.

4.3. Web sitesi makaleler birini kullanın, görüntüleri üç boyutlu modeller, çizimler, Hizmetin çalışması ve diğer malzemeler, kopyalanması ve herhangi bir şekilde, halka teşhir dağıtım dahil olmak üzere, kullanılabilir hale getirmek, (tam veya kısmi), transfer, değişiklik, kopyalama, (Servis Yönetimi) sahibinin izni olmadan yasaktır.

4.4. Makaleler, çizimler gösteri ve üç boyutlu modellerin alıntı 4.5 paragrafında belirtilen koşullar ile mümkündür. Kullanıcı Sözleşmesi.

4.5. Hesap, çizim ve üç boyutlu modellerin görüntüleri dahil olmak üzere, hesaplama sonuçları Hizmeti ve yerleştirme Web sitesinden bir makale gerekçe zaman, interneti aktif olarak makale 1274 GK Rusya Federasyonu paragraf 1 1 kaynak (bendi) için zorunlu bir referans, indeksleme makale arama motorları bağlantıları ile kapalı değil. Servisin Web Sitesi Web sitesi Hizmet için başvuran yayınlarda makaleler gerekçe.

 

5. Uyuşmazlıkların Çözümü telif hakkı ihlali ile ilgili

5.1. Hizmet yönetiminin yayınlanan malzeme bölümü için ve telif hakkı ihlaline karşı, Web sitesinde bu tür ihlalleri önlemek için elinden gelen her şeyi yapar.

5.2. Eğer yeniden oluşturmak için, alenen görüntülemek, kamuya yapma, ve hak bir şekilde Hizmet kullanımı ile ihlal edildiği inanıyorum münhasır hakkı da dahil olmak üzere özel haklara yazar veya sahibi iseniz, e-posta info@kalk.pro derhal görüşmek istiyor.

5.3. Rusya Federasyonu mevcut mevzuat göre Hizmet yönetimi (iddia veya başka) yerleşim hakkında deneme öncesi içinde herhangi bir tartışmalı konuları düşünmeye hazırız.

5.4. Bunu yapmak için bir e-posta aşağıdaki verileri beyan sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından imzalı mektup tarama info@kalk.pro :

bu bilgi, ürün veya Ürünün telif hakkı (adı, mülkiyet ya da resim, vb telif hakkı teyit eden bir belge)tabidir.

— telif hakkı sahibi hakkında bilgi (tüzel kişiler için adı, hukuki adresi, devlet kayıt belge tarama; gerçek kişiler için — FİO, pasaport bilgileri)

— (isim, pozisyon, Genel Müdürü için vekaletname tarama)mektubu imzalayan sahibinin temsilcisi hakkında bilgi tarama siparişi/Protokolü

malzemeler, telif hakları sahibine ait olan (link http://www.yourdomain.zone/some-url olması gereken hakları)Web sitesi sayfasının adresi

— (neden bu Bilgi yayılır)ihlali açıklaması yasak telif hakkı sahibi

— tarih, imza

— iletişim bilgileri: telefon ve e-posta adresi

5.5. Servis Yönetimi 10 (on) takvim günü geçmeyen bir süre içinde uygulamanın gözden geçirecektir. Eğer şikayet haklı Site Yönetimi gördüğü takdirde, ilgili malzeme derhal siteden kaldırılacaktır.

5.6. Servis Yönetimi telif hakkı onun ihlali, adli bir sırada da dahil olmak üzere devam etmektedir.

5.7. Eğer bu sitede yer alan eserlerin herhangi birini kullanmak isterseniz, onay alınması için e-Sitesini-posta info@kalk.pro başvurmalısınız. Aksi takdirde, eserlerin kullanım Hizmeti anlaşmazlık ya da mahkeme öncesi içinde bir iddia itiraz-mahkeme yerleşim rezervleri yasadışı ve Yönetimi olurdu.

 

6. Hizmetin web sitesinde yorumlar

6.1. Sitede kullanıcılar görebilir. Yorumlarda Kullanıcılar düşüncelerini ve gerçekleri yaymak, Rusya Federasyonu yasaları tarafından yasaklanmış olanların dışında, ve aynı zamanda 6.3 öğe olabilir. Kullanıcı Sözleşmesi.

6.2. Açıklamalarda bulunan bilgilerin içeriği ve form için Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, tüm bilgileri doğru yorumlarda bulunan Site Yönetimini garanti eder.

6.3. Site yönetimi inceleme yazarlar için açıklama olmadan kendi kararı kaldırmak için, düzenleme, düzenleme yorumları var. Yönetim, Rusya Federasyonu ve/veya puan 4.4 mevzuatı ile uyumlu olmayan herhangi bir yorumunuz kaldıracaktır. ve 4.5. bu Kullanıcı Sözleşmesi.

6.4. İçeren yasak yorum sitesinde:

— hakaret ve iftira, yalan bilgi yaymak,

özel hayatı hakkında bilgi, kişisel ve aile gizlilik,

— küfür,

aşırı doğa ifadeler ...

diğer web siteleri için reklam, ticari teklifler, bağlantılar;

— spam ve trollemek.

6.5. Üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal eden yorumlara izin verilmez.

  

7. Tarafların Sorumluluğu

7.1. Kullanıcı Hizmet yerleri olan herhangi bir materyal veya bilgi için tam kişisel mali sorumluluk taşımaktadır.

7.2. Kullanıcı, üçüncü şahıslara Kullanıcı Sözleşmesinin ihlali ile ilgili olarak İdareye meydana gelen zararları tazmin etmek zorunda.

7.3. Yönetimi Kullanıcı veya üçüncü şahıslar, üçüncü şahıslar da dahil olmak üzere daha önce her hangi bir sorumluluk, kalitesi ve İnternet hızı, hırsızlık, malzeme ve Kullanıcı hesapları imha, Kullanıcı için neden herhangi bir doğrudan veya dolaylı zararlar için, nedeni ne olursa olsun, hasar veya yaralanma için, onuru yerine mal ve hizmetleri ya da diğer maddi veya maddi olmayan kayıpların alımları, haysiyet, ticari itibar, veri kaybı, herhangi bir mal zararı dahil için değil yükümlülüklerini yerine getirmek için, eğer performanslı veya kısmi olmayan yürütme mücbir bir sonucuydu, böyle olmayan bu şartlar altında geçtiği ve devamı aslında yetkili makam kararı ile teyit olağanüstü ve kaçınılmaz yani tam ya da kısmi başarısızlık için sebep ne olursa olsun.

7.4. Yönetim Kullanıcı İçeriği herhangi üçüncü şahısların lekeleyici, saldırgan veya yasadışı davranış ve zarar veya tamamen Kullanıcıya aittir yukarıda belirtilen eylemlerden zarar riski için sorumlu değildir.

 

8. Diğer hükümler

8.1 Kullanıcı, Web sitesinin kullanımı ile ilgili kendi eylemleri sorumludur.

Web sitesinde makaleler reklam ile birlikte 8.2 kullanıcı kabul eder. İdare herhangi bir sorumluluk taşımaz ve bu tür reklam ile bağlantılı hiçbir sorumluluğu yoktur.

8.3 Kullanıcı, Hizmetin normal işleyişini bozan yönelik hareketlerde bulunmak yasaktır.

8.4 Kullanıcı Yönetimi harici web sitelerine erişim ve kullanımından sorumlu değildir, Hizmetin web sitesinde yayınlanacak olan bağlantıları konusunda uyardı.

 

Kabul ve aynı zamanda kişisel veri işleme İzni belirtilen hükümleri kabul ettiğiniz bu sözleşme şartlarını kabul ederek.

Senin hakkın için kullanın Hizmeti ve ziyaret sayfaların Web sitesinde yer alan adı https://kalk.pro bir anlaşmazlık ile bu Kullanıcı Sözleşmesi, onun hükümleri ve kuralları, slütfen hemen bırakın bizim web sitesi ve durdurma herhangi bir kullanım Hizmeti.

LiveInternet